O firmie ars ET restauro

Firma konserwatorska "ars ET restauro" Ewa Tymcik powstała z końcem 2005r. na bazie dziesięcioletnich doświadczeń w pracy konserwatorskiej. Właścicielka firmy, Ewa Tymcik jest absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy ASP w Krakowie i zajmuje się czynnie pracą konserwatora dzieł sztuki od 1993r. Brała udział m.in. w realizacjach takich zadań jak:

 • konserwacja polichromii Jana Matejki w kościele Mariackim w Krakowie,
 • konserwacja Poliptyku Olkuskiego z 1485r. autorstwa Jana Wielkiego,
 • konserwacja ośmiu XIX- wiecznych malowideł na płótnie z Holloway Sanatorium, Virginia Water - Wielka Brytania,
 • konserwacja późnorenesansowego fryzu z Holu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej
 • konserwacja polichromii ściennej kaplic Matki Boskiej Bolesnej i bł. Salomei w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie
 • odkrycie i pełna konserwacja gotyckich i późnorenesansowych malowideł w północno-wschodniej części krużganków kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie

Najważniejsze realizacje firmy ars ET restauro Ewa Tymcik w latach 2006 - 2014:

 • Konserwacja malarskiej dekoracji ściennej w nawie bocznej prawej i transepcie kościoła p.w. św. Joachima w Sosnowcu
 • Konserwacja techniczna i estetyczna barokowej ambony z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, jak również konserwację elementów barokowego wystroju kościoła: dwóch ołtarzy bocznych, krucyfiksu i sakramentarium
 • Odsłonięcie i konserwacja malowideł barokowych w Kaplicy św. Eligiusza w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie
 • Konserwacja dekoracji malarskiej dwóch kaplic bocznych, absydy, prezbiterium oraz nawy głównej kościoła p.w Świętej Rodziny w Trześni
 • Prace konserwatorskie w Sali Balowej i trzech pokojach Pałacu w Wojanowie
 • Konserwacja malowideł barokowych ze sklepienia przęsła nad chórem w kościele katedralnym p.w. śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy
 • Prace badawcze barokowych malowideł Auli Leopoldiny z Uniwersytetu Wrocławskiego - udział w zespole badawczym
 • Konserwacja części kompletu mebli neobarokowych pochodzących z Narodowego Banku Polskiego Oddz. w Krakowie
 • Konserwacja drewnianych bram z fasady kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w zespole klasztornym OO. Kamedułów w Krakowie
 • Konserwacja wystroju wnętrza Sali Rajców, w tym dekoracji malarskiej pseudosklepienia oraz konserwację klasycystycznej klatki schodowej z Ratusza Miejskiego w Kowarach
 • Konserwacja malowidła na stropie drewnianym z prezbiterim kościoła p.w. św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej
 • Konserwacja Auli, dawnej Sali balowej z ZSP w Radłowie
 • Prace konserwatorskie w barokowej Kaplicy p.w. św. Marii Magdaleny w Krakowie-Witkowicach
 • Konserwacja poźnorenesansowego, kasetonowego, drewnianego stropu z nawy kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach
 • Wykonanie autorskich malowideł ściennych w zabytkowym Pałacu Romantycznym w Turznie
 • Konserwacja zabytkowego, drewnianego stropu w dawnej Auli, w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu
 • Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne malowideł ściennych projektu J.CH.Kamsetzera z Foyer Teatru Stanisławowskiego, w budynku Starej Pomarańczarni, w Łazienkach Królewskich w Warszawie