AULA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RADŁOWIE

Kompleksowa konserwacja klasycystycznego wnętrza dawnej Sali Balowej, w tym monochromii ścian, detalu sztukatorskiego oraz mozaiki parkietowej

KAPLICA P.W. ŚW. MARII MAGDALENY, KRAKÓW-WITKOWICE

Pełna konserwacja wnętrza barokowej Kaplicy, w tym odsłonięcie i konserwacja monochromii ścian, detalu sztukatorskiego oraz dekoracji w formie mazerunku na XIX-wiecznym stropie drewnianym